Drabsforsøg?

Elizabeth Fenning | N E, encyklopædi af mordere

Elizabeth Fenning var en hushjælp dømt for at forsøge at forgifte Orlibar Turners familie. Fenning blev på trods af sine uskyldspåstande henrettet ved hængning i London den 26. juli 1815.