Brittany Holberg | N E, encyklopædi af mordere

Brittany Marlowe HOLBERG

Klassifikation: Morder
Egenskaber: prostitueret - R obbery
Antal ofre: 1
Dato for mord: 13. november 1996
Anholdelsesdato: 3 måneder senere
Fødselsdato: 1. januar 1973
Offerprofil: A.B. Towery Sr., 80
Mordmetode: Offeret blev slået med en hammer og stukket næsten 60 gange. De anvendte våben var: en skærekniv, en slagterkniv, en grapefrugtkniv og en gaffel. En lampestang var blevet skubbet mere end 5 centimeter ned i offerets hals
Beliggenhed: Amarillo, Randall County, Texas, USA
Status: Dømt til døden den 27. marts 1998

. FN18. Generelt, for at bevare fejl i anklagemyndighedens argumentation, skal en tiltalt gøre indsigelse og opnå en negativ afgørelse. Hvis indsigelsen tages til følge, skal sagsøgte anmode om en instruks om at se bort fra sagen og, hvis den imødekommes, gå ind for en fejlsag. Fuller v.. State, 827 S.W.2d 919, 926 (Tex.Crim.App.1 992), cert. nægtet, 509 U.S. 922, 113 S.Ct. 3035, 125 L.Ed.2d 722 (1993).

MANSFIELD, J., afgav Rettens udtalelse, hvori McCORMICK, P.J., og HOLLAND og KEASLER, JJ., sluttede sig til.

MEYERS, J., deltog ikke i sagens afgørelse. KELLER, J., tilsluttede sig Domstolens udtalelse, undtagen med hensyn til dens diskussion af fejlpunkt nummer 40, og tilsluttede sig Domstolens dom. PRICE, J., sluttede sig kun til Domstolens dom. WOMACK, J., tilsluttede sig Domstolens udtalelse, undtagen med hensyn til dens diskussion af fejlpunkt nummer seksten, og tilsluttede sig Domstolens dom. JOHNSON, J., tilsluttede sig Rettens udtalelse, undtagen med hensyn til dens disposition af fejlpunkt nummer 40, som hun afviste.