David Spanbauer | N E, encyklopædi af mordere

David Frank SPANBAUER

Klassifikation: Seriemorder
Egenskaber: Kidnapning - Voldtægt
Antal ofre: 3
Dato for mord: 1992/1994
Anholdelsesdato: 14. november, 1994
Fødselsdato: januar 1941
Ofres profil: Ronelle Eichstedt, 10/Cora Jones, 12/Trudy Jeschke, 21.
Mordmetode: Skydning
Beliggenhed: Wisconsin, USA
Status: Dømt til til tre livstids fængsel uden prøveløsladelse plus 403 år den 20. december 1994. Døde i fængslet den 29. juli 2002

Kniess havde tilbragt omkring syv år i fængsel, var tidligere blevet dømt for røveri, grov tyveri og besiddelse af uregistrerede skydevåben, opførte sig godt i retssalen, og der var 'ingen tegn på tvivl eller forvirring' fra hans side. The Seventh Circuit mente, at rettens undladelse af at informere Kniess om et muligt forsvar (en ugyldig tilståelse) eller om den tilladte straf gjorde ikke hans afkald på advokat ugyldig. 264 F.2d ved 356